Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček
sipka Publikace

Knihy

Lidská práva

Přednášky

Pohádky

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
O smrti a umírání

(On Death and Dying, © Elisabeth Kübler-Ross, 1969)
ISBN 80-900134-6-5
Počet stran: 250
Překlad © Jiří Královec a agentura Lingua, 1992
České vydání: Arica Turnov & Nadace Klíček, 1992


Knihou O smrti a umírání bylo počátkem 70. let prakticky odtabuizováno téma smrti v západní medicíně. Toto dílo značí výrazný přelom v přístupu zdravotnické instituce k umírajícímu pacientovi – umírající člověk je zde poprvé uchopen jako někdo, kdo má k péči, jíž se mu dostává, co říci. Ve své předmluvě k prvnímu vydání autorka píše:

„Kniha „O smrti a umírání“ nemá být učebnicí toho, jak zacházet s umírajícími pacienty, ani vyčerpávající studií o psychologii umírání. Je prostě výsledkem nové a provokující příležitosti soustředit se na pacienta především jako na lidskou bytost, rozmlouvat s ním jako s partnerem, dozvídat se od něj o silných i slabých stránkách naší nemocniční péče. Požádali jsme vážně nemocné, aby se stali našimi učiteli a pomohli nám dozvědět se více o konečných fázích lidského života, o všech úzkostech, strachu i nadějích, které k nim patří. Prostě tu vyprávím příběhy svých pacientů, kteří se s námi podělili o sví trápení, očekávání i pocity marnosti. Ráda bych, aby tato kniha dodávala jiným odvahu a sílu neodvracet se od „beznadějně“ nemocných, ale naopak se k nim přiblížit a přimknout – což v posledních hodinách života znamená pro člověka nesmírně mnoho.“

V knize „O smrti a umírání“ také Elisabeth Kübler-Rossová poprvé popsala svých slavných (a později řadou teoretiků i praktiků mylně chápaných, interpretovaných a aplikovaných) pět fází umírání (či přesněji – pět fází „smiřování se se ztrátou“).

V posledních dvou desetiletích bylo na téma smrti, umírání a péče o vážně nemocné napsáno velké množství publikací: avšak nikdo, kdo se tímto tématem chce vážně a systematicky zabývat, dost dobře nemůže tuto první a průkopnickou práci Elisabeth Kübler-Rossové přeskočit.

Vydavatelská poznámka:
Kniha „O smrti a umírání“ se tímto vydáním dostala na český knižní trh poprvé v kompletní a autorskými právy podložené podobě. V roce 1992, ovšem dříve, než bylo hotovo naše vydání, vydalo nakladatelství Signum Unitatis v Novém Městě nad Metují publikaci „Hovory s umírajícími“, v níž jsme při bližším ohledání poznali knihu „O smrti a umírání“ – náš překlad této knihy byl v té době již vysázený a připravený k tisku. Překlad nakladatelství Signum Unitatis byl pořízen z německého vydání díla a kniha byla neúplná – oproti původnímu americkému vydání v ní chybí tři kapitoly a autorčina předmluva, tj. celkem asi 77 stran (takřka čtvrtina celé knihy).

Další knihy:

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček