Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

Dětský hospic

Náš projekt

Historie projektu

Respitní část

Zdravotnická část

Půjčovna pomůcek

Energeia, o.p.s.

Otázky a odpovědi

Dům u cesty

Praktické informace
 
Zdravotnická část – „ošetřovatelská jednotka“

Ošetřovatelská jednotka by měla poskytnout zázemí pro náročnější ošetřovatelskou a paliativní péči, a doplnit tak spektrum služeb, které chceme rodinám nabízet.

Novostavba bude plně zdravotnickým zařízením a vyroste v těsném sousedství školy, s níž ji propojí spojovací chodba. Kapacita nové budovy bude, jak je u dětských hospiců i ve světě obvyklé, 8 rodin.

V roce 2004 jsme ze sedmi architektonických návrhů budoucí novostavby vybrali ten, který nejlépe odpovídá našim potřebám i představám: jeho autorem je mladý architekt ing. arch. Vít Polák.


Pohled od severu.

Na fotografii je model ošetřovatelské jednotky malejovického hospice v pohledu od severu. Budova školy v pozadí.

Náklady na vybudování ošetřovatelské jednotky se podle původních odhadů studentského projektu pohybovaly kolem 40ti miliónů korun, po podrobném rozpracování projektu se odhad dle oficiálních rozpočtových tabulek zvýšil na více než dvojnásobek, a nyní, při zohlednění meziročního zvýšení cen, se přibližuje hranici 100 miliónů Kč. Jsme ovšem přesvědčeni, že reálná cena může být oproti oficiálním rozpočtovým tabulkám výrazně nižší – a velkou naději jsme v uplynulých více než deseti letech vkládali v dlouhodobé partnerství s obecně prospěšnou společností Energeia, o.p.s..

Energeia se také už v roce 2007 přidala k několika našim dalším projektům a mj. deklarovala, že díky vzájemné spolupráci bude v Malejovicích možné v relativně dohledné době dobudovat celý hospicový komplex pro vážně nemocné děti a jejich blízké a v budoucnu také finančně zajistit financování jeho provozu – to díky plánu na výstavbu malé vodní elektrárny ve Štětí. Poté, co se elektrárnu podařilo - a to i díky vydatně zviditelňovanému spojení s Klíčkem - úspěšně dokončit, začala komunikace ze strany o.p.s. Energeia zásadním způsobem váznout a další osud vzájemné spolupráce je opředen mnoha dosud nezodpovězenými otázkami.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-16 Nadační fond Klíček